Disclaimer

Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.sira.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

SIRA streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat SIRA niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. SIRA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen SIRA en de gebruiker van de website ontstaan.

Hyperlinks

De website bevat links naar externe websites, maar SIRA kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van die websites. SIRA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband met die websites of links naar die websites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van SIRA zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een ander manier openbaar worden gemaakt, zonder dat SIRA daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.